Stáže pro pedagogy

V této sekci se nachází naše produkty a služby financované z grantů ať už prostřednictvím magistrátů jednotlivých krajů, nebo přímo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Čtyřdenní stáže jsou určené pro školy zřízené Magistrátem hl. m. Prahy. OPVV je určen pro všechny školy jak v Praze, tak mimo Prahu.

Charle's bridge

Peníze pro prahu

Vyšlete své kantory na dotované čtyřdenní stáže z operačního programu Praha – pól růstu ČR v rámci výzvy č. 49 a 54.  Zařídíme pro vaši školu kompletní stáž včetně ubytování, stravy, pojištění, letenky a českého koordinátora. Využijte peníze z evropských fondů a zažijte výuku na škole v zahraničí. Všechny stáže jsou zaměřeny na práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Naši partneři jsou jak základní, tak střední školy v Irsku, Rakousku, Finsku a Anglii.

Co získají vaši učitelé?

 • 24 hodin řízených aktivit – stínování a workshopy
 • Vhled do jiného vzdělávacího systém
 • Zkvalitnění výukových metod s dětmi s odlišným mateřským jazykem

Jak probíhá stínování?

Vaši učitelé si mohou vybrat libovolný předmět, který vyučují u vás na škole v českém jazyce a zúčastnit se stejné výuky na hostující škole v cizím jazyce. Spolupracujeme se školami v Anglii, Irsku a Rakousku. Učitel hostující školy ukáže, jak vede hodinu a jaké materiály využívá. Pomůže to rapidně zkvalitnit výuku na vaší škole a do budoucna možnost například vyučovat předmět v angličtině nebo němčině. Stáže jsou zaměřeny na zkvalitnění výuky studentů s odlišným mateřským jazykem. Během kurzu učitele čeká 24 hodin řízených aktivit včetně samotného stínování a workshopů. Kurz je zakončen prezentací výsledků a zprávou z pobytu. Díky individuálnímu přístupu se mohou učitelé podle zájmu aktivně zapojit do výuky na hostující střední škole v zahraničí.

Příklad programu 4 denních stáží pro pedagogy

OPVV- Mšmt – šablony II

Zahraniční stáže pedagogických pracovníků – Aktivita 7A

Cílem této aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj jejich pedagogických kompetencí při práci s žáky vedoucích k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. Podporováno bude stínování učitelů a poradenských pracovníků v hostitelské škole či školském poradenském zařízení, řízené debaty a konzultace s pedagogickými pracovníky a schůzky s dětmi, žáky, studenty a učiteli a dalšími pracovníky ve vzdělávání. 

Zkušenosti ze zahraniční stáže budou dále vhodně sdíleny s kolegy ve vysílající instituci, např. formou workshopu nebo kulatého stolu. Vyšlete své kantory na dotované čtyřdenní stáže z operačního programu Praha – pól růstu ČR v rámci výzvy č. 49 a 54. Zařídíme pro vaši školu kompletní stáž včetně ubytování, stravy, pojištění, letenky a českého koordinátora. Využijte peníze z evropských fondů a zažijte výuku na škole v zahraničí. Všechny stáže jsou zaměřeny na práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Naši partneři jsou jak základní, tak střední školy v Irsku, Rakousku, Finsku a Anglii.

p

Termín podání žádosti do 31.5.2021

OPVV- Mšmt – šablony III

Zahraniční stáže pedagogických pracovníků (MŠ,ZŠ) 

Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ, prostřednictvím zahraniční stáže v zemích EU. Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je možné realizovat uvedené vybrané aktivity i v této zemi. Sdílením příkladů dobré praxe v oblasti práce s heterogenní skupinou dětí, žáků a studentů v zahraničí.

Cílem výjezdu pedagogických pracovníků je dále rozvoj jejich pedagogických kompetencí podstatných pro zajištění kvalitního vzdělávání každého žáka a vedoucích k eliminaci předčasného ukončení školní docházky.

Profesní rozvoj pedagogů ZŠ bude podpořen jejich účastí na vícedenní stáži ve škole / školském zařízení / vysoké škole v jiné zemi EU, v Norsku nebo Islandu. Jednotka aktivity je definována jako 1denní (6 hodin) činnost 1 pedagoga ZŠ v zahraniční škole / školském zařízení / vysoké škole.

Minimální délka jedné stáže je 5 dnů (tj. min. 30 hodin stáže jednoho pedagoga. Maximální délka jedné stáže je 20 dnů (tj. min. 120 hodin stáže jednoho pedagoga).

Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ, prostřednictvím zahraniční stáže v zemích EU. Po vystoupení Velké Británie z EU je možné realizovat uvedené vybrané aktivity i v této zemi. Sdílením příkladů dobré praxe v oblasti práce s heterogenní skupinou dětí, žáků a studentů v zahraničí.

p

Termín podání žádosti do 30.6.2021

Jak začít?

Máme grant a hledáme realizačního partnera

 1. Domluvte si s námi schůzku. 
 2. Na jejím základě Vám vypracujeme nabídku škol vhodných k realizaci.
 3. Realizaci za Vás provedeme.
 4. Po realizaci pro Vás připravíme dokumentaci k dokazování dotací.

Nemáme ani grant ani realizačního partnera

 1. Domluvte si s námi schůzku. 
 2. Na jejím základě vypracuje nabídku spolupráce.
 3. Napíšeme pro Vás dotační projekt.
 4. Po jeho schválení pro Vás zařídíme realizaci.
 5. Po realizaci připravíme veškerou dokumentaci k dokazování dotací.

MÁTE ZÁJEM O STÁŽE PRO VAŠE UČITELE? NAPIŠTE NÁM!

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.